Thi đua Khen thưởng
Thi đua Khen thưởng
Khối thi đua Doanh nghiệp II tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 
28/12/2020 
 

Ngày 19/12/2020, Khối thi đua Doanh nghiệp II (Công ty TNHH:  Xây dựng-thương mại và sản xuất Nam Thành Ninh Thuận; May Tiến Thuận và Công ty Cổ phần: Bia Sài Gòn - Ninh Thuận; Du lịch Sài Gòn - Ninh Chữ; In Ninh Thuận; Lương thực Nam Trung bộ tại Ninh Thuận; Kinh doanh tổng hợp Ninh Thuận; Xây dựng Ninh Thuận; Dược vật tư y tế Ninh Thuận; Thành Đông Ninh Thuận; Xây dựng Đầu tư MK) tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2020 và triển khai niệm vụ năm 2021 về công tác thi đua, khen thưởng.

Toàn cảnh Hội nghị

Năm 2020 các đơn vị trong Khối thi đua đã đoàn kết, khắc phục khó khăn, tích cực tham gia triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua do Trung ương, tỉnh và Bộ, ngành phát động, 100% đơn vị đã tiếp tục duy trì và phát động phong trào thi đua phù hợp với đặc điểm tình hình của từng doanh nghiệp, nổi bật là: Phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau trong công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2020”; “Doanh nghiệp Ninh Thuận hội nhập và phát triển”; “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”; phong trào “Chung tay phòng, chống dịch Covid-19; đợt thi đua cao điểm “chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XIV”, nhiệm kỳ 2020-2025.

Công tác thi đua, khen thưởng của các doanh nghiệp đã đi vào nền nếp, hoạt động thi đua, khen thưởng có hiệu quả với những thành tích thiết thực, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao; Thông qua hoạt động thi đua của Khối thi đua, các doanh nghiệp đã cụ thể hoá các nội dung, tiêu chí thi đua phù hợp với tính chất, đặc điểm, tình hình thực tế, tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần cổ vũ, động viên kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua.

  Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận, đề xuất giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế, tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức thi đua khen thưởng trong năm 2021 và những năm tiếp theo. Với kết quả, thành tích đạt được trong thực hiện các phong trào thi đua năm 2020, các đại biểu thống nhất bình xét suy tôn Công ty TNHH May Tiến Thuận đề nghị UBND tỉnh tặng Cờ thi đua năm 2020; Công ty Cổ phần Du lịch Sài Gòn - Ninh Chữ nhận Bằng khen Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; bầu chọn Công ty TNHH May Tiến Thuận làm Trưởng khối, Công ty Cổ phần Du lịch Sài Gòn - Ninh Chữ làm Phó khối thi đua năm 2021./.
Trương Văn Phong – Ban TĐKT 
Liên kết website