Thi đua Khen thưởng
Thi đua Khen thưởng
Khối thi đua Doanh nghiệp I tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 
31/12/2020 
 

Chiều ngày 24/12/2020, tại Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Ninh Thuận, Khối thi đua Doanh nghiệp I (gồm các Doanh nghiệp: Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Ninh Thuận, Công ty CP Đường sắt Thuận Hải, Công ty Điện lực tỉnh Ninh Thuận, Công ty TNHH MTV Khai thác các công trình thủy lợi Ninh Thuận, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ninh Sơn, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Tân Tiến, Công ty CP cấp nước Ninh Thuận, Công ty CP Công trình đô thị Ninh Thuận, Viễn thông Ninh Thuận, Bưu điện tỉnh Ninh Thuận, Chi nhánh Xăng dầu Ninh Thuận) tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2020 và triển khai niệm vụ năm 2021 về công tác thi đua, khen thưởng.

Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Hữu Hòa, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động, thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh và lãnh đạo, viên chức làm công tác thi đua, khen thưởng của 11 đơn vị thành viên thuộc Khối thi đua Doanh nghiệp I (Khối thi đua).

Toàn cảnh Hội nghị

Năm 2020 các đơn vị trong Khối thi đua đã đoàn kết, khắc phục khó khăn, tích cực tham gia triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua do Trung ương, tỉnh và Bộ, ngành phát động, 100% đơn vị đã tiếp tục duy trì và phát động phong trào thi đua phù hợp với đặc điểm tình hình của từng cơ quan, đơn vị, nổi bật là: Phong trào thi đua Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau trong công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2020”; “Doanh nghiệp Ninh Thuận hội nhập và phát triển”; “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”; phong trào Chung tay phòng, chống dịch Covid-19; thi đua cao điểm “chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XIV” nhiệm kỳ 2020-2025.

Công tác thi đua, khen thưởng của các đơn vị đã đi vào nền nếp, hoạt động thi đua, khen thưởng có hiệu quả với những thành tích thiết thực, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao. Thông qua hoạt động thi đua của Khối thi đua, các đơn vị thành viên đã cụ thể hoá các nội dung, tiêu chí thi đua phù hợp với tính chất, đặc điểm, tình hình thực tế của đơn vị, đã tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần cổ vũ, động viên kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua.

  Tại Hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận, đề xuất giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế, tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức thi đua khen thưởng trong năm 2021 và những năm tiếp theo. Với kết quả, thành tích đạt được- các đại biểu thống nhất bình xét, suy tôn và đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ thi đua năm 2020 đối với Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Ninh Thuận, tặng Bằng khen đối với Công ty CP cấp nước Ninh Thuận; bầu chọn Công ty CP Đường sắt Thuận Hải làm Trưởng khối, Công ty CP cấp nước Ninh Thuận làm Phó khối thi đua năm 2021./.
Như Khoa - Ban TĐKT 
Liên kết website