Thi đua Khen thưởng
Thi đua Khen thưởng
Khen thưởng trong tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 
28/04/2021 
 

Nhằm góp phần thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đạt được mục tiêu, ý nghĩa, yêu cầu, nhiệm vụ đề ra, tạo không khí phấn khởi, ra sức phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2021; ngày 26/4/2021 Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành Công văn số 2006/UBND-VXNV triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026;

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành; các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh; các cơ quan, đơn vị thuộc Khối thi đua tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện; xác lập hồ sơ đề nghị khen thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, gửi hồ sơ đề nghị khen thưởng về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) trước ngày 29/5/2021 (nếu đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định).

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở tăng cường sự phối hợp chặt chẽ, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, động viên các cấp, các ngành và các tầng lớp Nhân dân đoàn kết, thống nhất, tổ chức tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân./.
Đính kèm: 2006 CV YB.pdf

Đức Luận, Ban Thi đua - Khen thưởng 
Liên kết website