Thi đua Khen thưởng
Thi đua Khen thưởng
Khen thưởng thành tích xuất sắc trong thực hiện chủ trương xây dựng và phát triển Ninh Thuận “xanh - sạch - đẹp” 
06/08/2021 
 

Ngày 29 tháng 7 năm 2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Quyết định số 1466/QĐ-UBND về việc tặng Bằng khen đối với 11 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 28/9/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng thực hiện chủ trương xây dựng và phát triển Ninh Thuận “xanh - sạch - đẹp” giai đoạn 2012-2015 và những năm tiếp theo./.
Đính kèm: QD-1466.pdf

Như Khoa, Phòng Thi đua-Khen thưởng 
Liên kết website