Thi đua Khen thưởng
Thi đua Khen thưởng
Khen thưởng thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục, bảo vệ, chăm sóc thiếu niên, nhi đồng 
06/05/2021 
 

Nhằm kịp thời động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục, bảo vệ, chăm sóc thiếu niên, nhi đồng; quan tâm, phát triển công tác Đội và phong trào thiếu nhi tỉnh nhà trong những năm qua và trên cơ sở kết quả phối hợp với Tỉnh đoàn, ngày 04/5/2021, Sở Nội vụ Ninh Thuận ban hành Hướng dẫn số 1335/HD-SNV về khen thưởng thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục, bảo vệ, chăm sóc thiếu niên, nhi đồng nhân kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941-15/5/2021);

Theo đó, đối tượng được khen thưởng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh:

- Các tập thể trực tiếp tham mưu, triển khai thực hiện công tác giáo dục, bảo vệ, chăm sóc thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn tỉnh.

- Cá nhân  có nhiều đóng góp trong sự nghiệp giáo dục, bồi dưỡng, bảo vệ, chăm sóc thiếu niên, nhi đồng tại địa phương.

  Ngoài ra, về tiêu chuẩn, số lượng, hồ sơ và thời gian gửi hồ sơ đề nghị khen thưởng cũng được hướng dẫn cụ thể./.
Đính kèm: HD-1335.pdf
Đăng Nhật, Ban Thi đua-Khen thưởng 
Liên kết website