Thi đua Khen thưởng
Thi đua Khen thưởng
Khen thưởng thành tích xuất sắc trong công tác giải phóng mặt bằng dự án Môi trường bền vững 
08/09/2021 
 

Ngày 30 tháng 8 năm 2021, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận có Quyết định số 1669/QĐ-UBND Khen thưởng thành tích xuất sắc trong công tác giải phóng mặt bằng dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải-Tiểu dự án thành phố Phan Rang-Tháp Chàm;

Theo đó, 07 tập thể và 11 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác giải phóng mặt bằng dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải-Tiểu dự án thành phố Phan Rang-Tháp Chàm:

1. 07 tập thể:

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;

- Ban Xây dựng năng lực và Thực hiện các dự án ODA ngành nước tỉnh;

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;

- Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Phan Rang-Tháp Chàm;

- Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Phan Rang-Tháp Chàm;

- Ủy ban nhân dân phường Phước Mỹ;

- Ủy ban nhân dân phường Mỹ Bình.

2. 11 cá nhân:

- Ông Lê Văn Bình, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;

- Ông Trần Minh Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang-Tháp Chàm;

- Bà Đỗ Thị Lan Chi, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Phan Rang-Tháp Chàm;

- Ông Nguyễn Quốc Huy, Phó Giám đốc phụ trách Ban Xây dựng năng lực và Thực hiện các dự án ODA ngành nước tỉnh;

- Bà Mai Thị Thúy Hằng, Phó Trưởng Phòng Thời sự, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;

- Ông Nguyễn Hoàng, Phó Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Phan Rang-Tháp Chàm;

- Ông Lê Xuân Lâm, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Phan Rang-Tháp Chàm;

- Ông Nguyễn Ngọc Ẩn, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Phước Mỹ;

- Ông Hà Nam Hồng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Mỹ Bình;

- Ông Thành Công Thuận, Chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Phan Rang-Tháp Chàm;

  - Ông Lê Duy Sơn, Nhân viên Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Phan Rang-Tháp Chàm./.
Đính kèm: QuyetDinh-1669-UB-963.pdf
Đăng Nhật, Phòng Thi đua-Khen thưởng 
Liên kết website