Thi đua Khen thưởng
Thi đua Khen thưởng
Khen thưởng thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 
17/06/2021 
 

Ngày 11 tháng 6 năm 2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Quyết định số 1057/QĐ-UBND về việc tặng Bằng khen đối với 37 tập thể và 61 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026./.
Đính kèm: QD1057-734.pdf

Như Khoa, Ban Thi đua-Khen thưởng 
Liên kết website