Thi đua Khen thưởng
Thi đua Khen thưởng
Khen thưởng công nhân lao động trực tiếp sản xuất nhân “Tháng Công nhân” năm 2021 
04/05/2021 
 

Nhằm ghi nhận và biểu dương, khen thưởng lực lượng công nhân lao động trực tiếp sản xuất đã có nhiều đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Ninh Thuận và trên cơ sở kết quả phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh; ngày 15/4/2021, Sở Nội vụ Ninh Thuận ban hành Hướng dẫn số 1157/HD-SNV về khen thưởng công nhân lao động trực tiếp sản xuất có thành tích tiêu biểu, xuất sắc nhân “Tháng Công nhân” năm 2021. Theo đó, đối tượng được khen thưởng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh là công nhân lao động, quản đốc phân xưởng, kỹ sư, kỹ thuật viên,... (là đoàn viên Công đoàn) đang trực tiếp sản xuất hoặc điều hành sản xuất ở các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế có tổ chức công đoàn, trong phạm vi toàn tỉnh.

Ngoài ra, về tiêu chuẩn, số lượng, hồ sơ và thời gian gửi hồ sơ đề nghị khen thưởng cũng được hướng dẫn cụ thể./.
Đính kèm: 1157 HD SNV.pdf

Trương Văn Phong - Ban TĐKT 
Liên kết website