Cải cách hành chính
Cải cách hành chính
Khảo sát mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức xác định Chỉ số Cải cách hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh 
15/10/2020 
 

Ngày 12/10/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận có Quyết định số 1774/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch tổ chức khảo sát mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức xác định Chỉ số Cải cách hành chính năm 2020 của các Sở, ban, ngành, huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh, với mục đích và yêu cầu:

- Mục đích:

+ Khảo sát, ghi nhận ý kiến đánh giá, nhận xét và sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh.

+ Phát huy tinh thần dân chủ, quyền kiểm tra, giám sát của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan nhà nước.

+ Thông qua việc khảo sát, các cơ quan, đơn vị sẽ nắm bắt được những nhận xét, đánh giá và tâm tư, nguyện vọng của người dân để có những biện pháp cải tiến, khắc phục nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu, nguyện vọng của Nhân dân.

+ Kết quả khảo sát sẽ giúp xác định Chỉ số Cải cách hành chính năm 2020 của các Sở, ban, ngành, huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

- Yêu cầu:

+ Việc khảo sát phải đảm bảo tính khách quan, trung thực và dân chủ.

+ Đảm bảo tính khoa học, khả thi, bám sát yêu cầu đơn giản hóa thủ tục hành chính.

+ Đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.

          + Kết quả khảo sát phải phản ánh được những nhận xét, đánh giá và nguyện vọng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính; đồng thời chỉ ra được những tồn tại, hạn chế và giải pháp khắc phục trong thời gian đến./. 
Đính kèm: 1774.pdf
Thu Hiền - Phòng TCBM 
Tin đã đưa
(25/03)
(23/10)
(18/09)
(07/08)
(20/07)
(20/07)
(20/07)
(20/07)
(20/07)
(23/06)

Liên kết website