Thi nâng ngạch Công chức - Chuyên viên chính
Thi nâng ngạch Công chức - Chuyên viên chính
Kết quả điểm phúc khảo (bài viết vòng 2 môn Chuyên môn, nghiệp vụ) Kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên chính theo chỉ tiêu năm 2019 
07/04/2021 
 
Nội dung: 49 TB-HĐTCVC.pdf
 
Tin đã đưa
(07/04)
(15/03)
(22/02)
(09/01)
(10/12)
(10/11)
(01/11)
(16/10)
(04/11)
(19/09)

Liên kết website