Văn thư Lưu trữ
Văn thư Lưu trữ
Kế hoạch triển khai phần mềm quản lý, giám sát cách ly y tế tại nhà trên địa bàn tỉnh 
23/08/2021 
 

Ngày 16/8/2021, UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch số 4223/KH-UBND Triển khai phần mềm quản lý, giám sát cách ly y tế tại nhà trên địa bàn tỉnh. Theo đó, mục đích và yêu cầu được đề ra:

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, giám sát cách ly y tế tại nhà trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Quản lý được toàn bộ các trường hợp F1 (đủ điều kiện) cách ly y tế tại nhà, đảm bảo giám sát thực hiện cách ly theo đúng quy định của Bộ Y tế; quản lý được tình trạng sức khỏe của các trường hợp cách ly, thống kê báo cáo kịp thời, chủ động trong phòng, chống khi có dịch bệnh.

- Đảm bảo việc kết nối liên thông dữ liệu giữa địa phương và trung ương, đảm bảo an toàn thông tin.

Ngoài ra, UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, địa phương, Trung tâm công nghệ phòng, chống dịch Covid-19 Quốc gia, các cơ quan báo, đài của tỉnh thực hiện:

- Tổ chức triển khai ứng dụng phần mềm quản lý, giám sát cách ly y tế tại nhà trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tập huấn, hướng dẫn, hỗ trợ các cơ sở y tế, bệnh viện, các trạm y tế huyện, xã trên địa bàn tỉnh sử dụng phần mềm quản lý, giám sát cách ly y tế tại nhà.

- Phối hợp với các cơ quan báo, đài để tuyên truyền cài đặt ứng dụng di động Vietnam Health Decleration cho người cách ly y tế tại nhà.

  - Thường xuyên theo dõi, tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan về tình hình triển khai ứng dụng phần mềm quản lý, giám sát cách ly y tế tại nhà trên địa bàn tỉnh./.
Đính kèm: Ke-hoach-4223.pdf
Út Hiền, Phòng Hành chính, VT-LT 
Liên kết website