Văn thư Lưu trữ
Văn thư Lưu trữ
Kế hoạch tổ chức các hoạt động Ngày hội việc làm năm 2021 
08/09/2021 
 

Ngày 03 tháng 9 năm 2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 4653/KH-UBND tổ chức các hoạt động Ngày hội việc làm năm 2021 (Kế hoạch); theo đó, mục đích, yêu cầu được xác định:

- Mục đích:

+ Tạo điều kiện cho người lao động chưa có việc làm, mất việc làm hoặc có việc làm nhưng việc làm không ổn định sau khi thực hiện giãn cách xã hội vì dịch bệnh Covid-19 được tiếp cận và trao đổi thông tin cần thiết về nhu cầu việc làm, hỗ trợ học nghề, chuyển đổi nghề để có cơ hội nghề nghiệp quay lại thị trường lao động; thông qua Ngày hội việc làm giúp cho người lao động nâng cao hiểu biết về quy trình, điều kiện tuyển dụng của các doanh nghiệp giúp người lao động định hướng, chuẩn bị kiến thức về nghề nghiệp trước khi tham gia thị trường lao động;

+ Tạo môi trường thuận lợi giúp các doanh nghiệp có nhu cầu lựa chọn và tuyển dụng nguồn lao động phù hợp với vị trí cần tuyển dụng để nâng cao năng lực và mở rộng sản xuất, kinh doanh phát triển doanh nghiệp;

+ Thông qua Ngày hội việc làm tạo cơ hội giúp doanh nghiệp, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và người lao động trực tiếp trao đổi trong tuyển dụng, tuyển sinh theo yêu cầu của đơn vị, giúp người lao động lựa chọn ngành nghề đào tạo, việc làm phù hợp với nguyện vọng, nâng cao trình độ nhận thức pháp luật, nhất là về kiến thức pháp luật lao động, việc làm, học nghề.

          - Yêu cầu:

          + Thu hút các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động, người lao động có kinh nghiệm và tay nghề cao với các chế độ lương, thưởng, phúc lợi hấp dẫn của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và các tỉnh bạn để giải quyết nhu cầu việc làm và cung ứng nguồn nhân lực cho phát triển doanh nghiệp;

          + Thông tin tuyên truyền rộng rãi nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp, tổ chức tham gia Ngày hội việc làm, các phiên giao dịch việc làm trực tuyến (online) trên địa bàn tỉnh và kết nối với các tỉnh, thành phố bạn để lao động thất nghiệp nắm bắt thông tin về lao động, việc làm. Trước mắt thông qua hình thức công nghệ thông tin phỏng vấn trực tuyến (online);

+ Ngày Hội việc làm nhằm tháo gỡ khó khăn cho thị trường lao động, là cầu nối giữa nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp và nhu cầu tìm việc làm của người lao động thực hiện giãn cách xã hội do tác động của dịch Covid-19;

+ Tạo điều kiện cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tiếp cận nhanh nguồn nhân lực để nắm bắt nhu cầu tổ chức đào tạo cung cấp trực tiếp cho doanh nghiệp;

UBND tỉnh quy định về phạm vi, đối tượng, nội dung, thời gian, địa điểm tổ chức thực hiện và yêu cầu các Sở, ngành, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện phù hợp với đặc điểm, điều kiện tình hình thực tiễn của ngành, địa phương, đơn vị. Đồng thời, UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan chỉ đạo, theo dõi và đôn đốc thực hiện Kế hoạch; thường xuyên báo cáo kết quả về UBND tỉnh theo quy định./.
Đính kèm: KH-UBND-4653.pdf

Thúy Vy - Phòng Hành chính, VT-LT 
Liên kết website