Văn thư Lưu trữ
Văn thư Lưu trữ
Kế hoạch tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2021 
31/12/2020 
 

Ngày 23/12/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch số 4632/KH-UBND tổ chức Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2021 (Kế hoạch). Theo đó, mục đích, yêu cầu được xác định:

- Mục đích:

+ Tiếp tục phát động, tuyên truyền sâu rộng và kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh thiếu nhi và Nhân dân thực hiện lời dạy của Bác Hồ: “Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân”, tham gia thực hiện có hiệu quả Đề án “Chung tay xây dựng Ninh Thuận xanh-sạch-đẹp” của UBND tỉnh Ninh Thuận.

+ Tạo không khí thi đua sôi nổi, phấn khởi, vui tươi trong toàn tỉnh vào những ngày đầu xuân Tân Sửu - năm 2021, làm tiền đề cho sự phát triển của tỉnh  trong năm mới.

- Yêu cầu:

+ Toàn tỉnh đồng loạt tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” vào ngày 26/02/2021 (Nhằm ngày 15 tháng Giêng năm Tân Sửu) gắn với các hoạt động ra quân trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh và vệ sinh môi trường tại các khu vực công cộng, các tuyến đường, khu dân cư.

 + Lễ phát động phải bảo đảm an toàn, tiết kiệm, hiệu quả; mang tính tuyên truyền, giáo dục cao, đạt hiệu quả thiết thực, tạo hiệu ứng tích cực trong cộng đồng xã hội; phù hợp với tình hình, diễn biến của dịch Covid-19 tại địa phương, đơn vị.

     Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố xây dựng Kế hoạch và tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2021  theo quy định./.
Đính kèm: 4632 KHUB.pdf
Thúy Vy, Chi cục Văn thư-Lưu trữ 
Liên kết website