Văn thư Lưu trữ
Văn thư Lưu trữ
Kế hoạch tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác quốc phòng, quân sự địa phương 6 tháng đầu năm 2021 
06/07/2021 
 

  Ngày 30 tháng 6 năm 2021, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch số 3220/KH-UBND Tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác quốc phòng, quân sự địa phương 6 tháng đầu năm 2021 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Trên cơ sở đó, các cấp, các ngành, địa phương tập trung triển khai thực hiện đạt chỉ tiêu, kết quả cao nhất.

Chủ tịch UBND tỉnh đề ra các nhiệm vụ cụ thể và yêu cầu các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện; đồng thời giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh thực hiện công tác chuẩn bị các nội dung liên quan của Hội nghị./.
Đính kèm: KH-3220-1-.pdf

Út Hiền, Chi cục Văn thư-Lưu trữ 
Liên kết website