Văn thư Lưu trữ
Văn thư Lưu trữ
Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2021 
22/04/2021 
 

Ngày 30 tháng 3 năm 2021, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch số 1471/KH-UBND Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2021 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (Kế hoạch); theo đó, các mục tiêu cụ thể được đề ra:

- Thực hiện giảm tỷ lệ hộ nghèo năm 2021 đạt chỉ tiêu đề ra (theo Quyết định số 137/QĐ-UBND ngày 05/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu về đào tạo nghề, giảm nghèo và định hướng phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội năm 2021); phấn đấu không còn hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng chính sách người có công.

- Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho 500 cán bộ cơ sở và truyền thông, đối thoại cho 3.000 hộ nghèo.

- 100% hộ nghèo tham gia bảo hiểm y tế, 92% hộ cận nghèo trở lên tham gia bảo hiểm y tế.

- Hỗ trợ các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh, chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh và tăng số hộ được sử dụng nước sạch để giảm chiều thiếu hụt về nước sạch và vệ sinh.

- Thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định các chính sách đối với người nghèo, cận nghèo và các đối tượng khó khăn khác.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh đề ra 4 nhóm giải pháp chủ yếu và yêu cầu các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện./.
Đính kèm: 1471 KHUb.pdf

Thúy Vy, Chi cục Văn thư-Lưu trữ 
Liên kết website