Văn thư Lưu trữ
Văn thư Lưu trữ
Kế hoạch thực hiện “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2021 
09/07/2021 
 

Thực hiện Công văn số 01/CV-UBQGNCT ngày 22/3/2021 của Ủy ban Quốc gia Người cao tuổi Việt Nam về triển khai Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2021 với chủ đề "Chung tay chăm sóc người cao tuổi nghèo, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn"; ngày 02 tháng 7 năm 2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 3250/KH-UBND Thực hiện “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2021 (Kế hoạch). Theo đó, mục đích, yêu cầu được xác định:

- Mục đích:

+ Nâng cao nhận thức của các cấp chính quyền, các ngành, đoàn thể, gia đình, cộng đồng về công tác chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi trong giai đoạn hiện nay. Thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm về công tác người cao tuổi năm 2021 theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam.

+ Góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người cao tuổi; quan tâm về sức khỏe, vật chất, tinh thần, chung tay giúp đỡ người cao tuổi nghèo, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn.

+ Động viên cán bộ Hội người cao tuổi các cấp và người cao tuổi tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh; xây dựng hình ảnh người cao tuổi Việt Nam “Tuổi cao - Gương sáng”.

- Yêu cầu:

+ Tăng cường công tác tuyên truyền về những thách thức của quá trình già hóa dân số hiện nay; tuyên truyền mục đích, ý nghĩa và các hoạt động về Tháng hành động vì người cao tuổi. 

+ Vận động các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân, cộng đồng và toàn xã hội tích cực tham gia. Các cấp Hội Người cao tuổi chủ động tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2021 bằng những hoạt động thiết thực, phù hợp chức năng, nhiệm vụ của ngành, điều kiện của địa phương, cơ sở.

  Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch; tổng hợp, báo cáo kết quả về UBND tỉnh, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Ủy ban Quốc gia về Người cao tuổi Việt Nam theo quy định./. 
Đính kèm: KH-3250.pdf
Thúy Vy, Chi cục Văn thư-Lưu trữ 
Liên kết website