Thi tuyển chức danh lãnh đạo - quản lý địa phương
Thi tuyển chức danh lãnh đạo - quản lý địa phương
Kế hoạch thi tuyển chức danh Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường 
02/04/2018 
 

Ngày 28/3/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch số 1249/KH-UBND về việc thi tuyển chức danh Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (Kế hoạch);

Theo đó, đối tượng dự thi bao gồm:

- Công chức, viên chức có đủ điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm nằm trong quy hoạch của chức danh thi tuyển và đang công tác tại cơ quan, đơn vị có nhu cầu bổ nhiệm chức danh thi tuyển.

- Công chức, viên chức đang công tác tại cơ quan, đơn vị có chức danh thi tuyển hoặc tại các cơ quan, đơn vị khác trong cùng ngành, lĩnh vực, nếu có đủ tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh thi tuyển và nằm trong quy hoạch của chức danh tương đương với chức danh thi tuyển.

- Công chức, viên chức không nằm trong quy hoạch của chức danh thi tuyển hoặc chức danh tương đương với chức danh thi tuyển (bao gồm cả trường hợp không công tác tại đơn vị có nhu cầu bổ nhiệm chức danh thi tuyển) được Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, đề cử tham gia thi tuyển.

Theo Kế hoạch, các ứng viên tham gia thi tuyển phải trải qua 02 phần thi: thi viết và thi trình bày Đề án. Căn cứ kết quả thi và ý kiến thống nhất của Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh sẽ ban hành quyết định bổ nhiệm chức vụ đối với người trúng tuyển.

Thời gian thông báo và tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi dự kiến từ ngày 14/4/2018 – 29/4/2018.
Đính kèm: KHUB1249_signed.pdf
Ngọc Thành, Phòng TCCCVC 
Tin đã đưa
(04/05)
(04/05)
(22/08)
(06/08)
(15/06)
(02/05)
(02/05)
(24/04)
(02/04)

Liên kết website