Văn thư Lưu trữ
Văn thư Lưu trữ
Kế hoạch phát động hưởng ứng Cuộc thi “Sáng kiến vì cộng đồng” lần thứ IV trên địa bàn tỉnh năm 2021 
09/06/2021 
 

Thực hiện Công văn số 655-CV/TU ngày 27/4/2021 của Thường trực Tỉnh ủy về hưởng ứng Cuộc thi “Sáng kiến vì cộng đồng” lần thứ IV; ngày 04 tháng 6 năm 2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2752/KH-UBND Phát động hưởng ứng Cuộc thi “Sáng kiến vì cộng đồng” lần thứ IV trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2021. Theo đó, mục đích, yêu cầu được xác định:

- Mục đích:

+ Hưởng ứng Cuộc thi “Sáng kiến vì cộng đồng” lần thứ IV (Cuộc thi) do Tạp chí Cộng sản, Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Tập đoàn Điện lực Việt Nam phối hợp tổ chức.

          + Tìm ra những sáng kiến, ý tưởng, những dự án sáng tạo, nhằm góp phần giải quyết các vấn đề cộng đồng, xã hội. Cuộc thi sẽ góp phần thúc đẩy và phát huy vai trò, đóng góp của công chức, viên chức, người lao động, các tầng lớp Nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ tham gia các hoạt động phát triển cộng đồng, giải quyết các vấn đề xã hội, xây dựng nét văn hóa đẹp cho mỗi công dân Việt Nam có trách nhiệm với các vấn đề xã hội, cùng đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.

- Yêu cầu:

+ Tổ chức phát động hưởng ứng Cuộc thi trên địa bàn tỉnh phải bảo đảm thiết thực, hiệu quả tốt nhất.

          + Các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, các tổ chức chính trị- xã hội, Hội, Hiệp hội nghề nghiệp, doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp hoạt động khoa học và công nghệ chủ động, tích cực tuyên truyền, vận động công chức, viên chức, người lao động, hội viên, các tầng lớp Nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ hưởng ứng tham gia Cuộc thi.

  Chủ tịch UBND tỉnh giao Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh kịp thời hướng dẫn Thể lệ cuộc thi, hồ sơ dự thi khi người tham gia dự thi có yêu cầu hỗ trợ. Đồng thời, giao Sở Thông tin và Truyền thông đăng nội dung hưởng ứng Cuộc thi trên Cổng Thông tin điện tử của Tỉnh để công chức, viên chức, người lao động, các tầng lớp Nhân dân biết, tham gia./.
Đính kèm: KH-2752-UBND.pdf
Thúy Vy, Chi cục Văn thư-Lưu trữ 
Liên kết website