Thi tuyển chức danh lãnh đạo - quản lý địa phương
Thi tuyển chức danh lãnh đạo - quản lý địa phương
Thông báo kết quả thi trình bày Đề án của các ứng viên thi tuyển các chức danh Trưởng phòng chuyên môn thuộc Sở Nội vụ Ninh Thuận 
06/08/2018 
 
Nội dung: 2260 TB.signed.pdf
 
Tin đã đưa
(04/05)
(04/05)
(22/08)
(15/06)
(02/05)
(02/05)
(24/04)
(02/04)
(02/04)

Liên kết website