Thi đua Khen thưởng
Thi đua Khen thưởng
Huyện Ninh Phước tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 và phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ năm 2018 
11/01/2018 
 

Ngày 10/01/2018, huyện Ninh Phước tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 và phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Nguyễn Đô,  Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện, chủ trì Hội nghị.

         Năm 2017, huyện Ninh Phước đã triển khai phát động các phong trào thi đua hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, nhất là đợt thi đua đặc biệt lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 25 năm Ngày tái lập tỉnh Ninh Thuận (01/4/1992- 01/4/2017). Các phong trào thi đua được cán bộ và Nhân dân hưởng ứng tích cực, góp phần thực hiện đạt và vượt 13 chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh. Điển hình như: Thu ngân sách trên địa bàn huyện đạt 49,65 tỷ đồng, vượt 6,74% kế hoạch Ủy ban nhân dân tỉnh giao; giao quân đạt 100% chỉ tiêu; có 05/08 xã (Phước Thái, Phước Sơn, Phước Thuận, Phước Hậu, Phước Vinh) đạt chuẩn nông thôn mới, đang đề nghị công nhận xã An Hải đạt chuẩn nông thôn mới. Nhiều mô hình mới trong sản xuất được nhân rộng, như: Mô hình “cánh đồng lớn sản xuất lúa” 150 ha tại xã Phước Hậu; “bắp giống SSC 586” với diện tích 30 ha tại thôn Phước An 1, xã Phước Vinh; “Tổ hợp tác liên kết sản xuất và thu mua cây Măng tây xanh” tại thôn Tuấn Tú, xã An Hải với diện tích 25 ha, 16 hộ tham gia; “Du lịch sinh thái trang trại nho Ba Mọi” tại xã Phước Thuận; ông Hùng Ky, thôn Tuấn Tú, xã An Hải với mô hình sản xuất rau an toàn 2 ha; ông Hồ Trung Sơn, thôn Bảo Vinh, xã Phước Vinh với sản phẩm táo sạch 4 ha,…

Phát huy thành tích đạt được, năm 2018, huyện Ninh Phước tiếp tục đổi mới đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thực hiện phương châm “Kỷ cương - liêm chính - hành động -sáng tạo - hiệu quả” phấn đấu hoàn thành xuất sắc mục tiêu, chỉ tiêu về phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh.

 

Các cá nhân nhận danh hiệu lao động tiên tiến trong thực hiện nhiệm vụ năm 2017

         Tại Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã trao quyết định công nhận 24 chiến sĩ thi đua cơ sở, 24 tập thể lao động tiên tiến, 155 cá nhân lao động tiên tiến và tặng giấy khen cho 02 tập thể, 02 cá nhân có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ năm 2017./.
Trương Văn Phong, BAN THI ĐUA-KHEN THƯỞNG 
Liên kết website