Thi nâng ngạch Công chức - Chuyên viên
Thi nâng ngạch Công chức - Chuyên viên
Hướng dẫn, giải đáp một số nội dung qua nghiên cứu tài liệu tham khảo ôn thi Kỳ thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên và tương đương năm 2019 
18/12/2020 
 
 
Tin đã đưa
(03/03)
(03/03)
(17/02)
(12/01)
(06/11)
(11/09)
(06/05)
(22/03)
(01/03)
(29/01)

Liên kết website