Thi nâng ngạch Công chức - Chuyên viên chính
Thi nâng ngạch Công chức - Chuyên viên chính
Hướng dẫn, giải đáp đối với một số cán bộ, công chức, viên chức bổ sung dự thi môn Tiếng Anh qua nghiên cứu tài liệu tham khảo ôn thi và thông báo nội dung có liên quan đến Kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính năm 2019 
09/01/2021 
 
 
Tin đã đưa
(07/04)
(07/04)
(15/03)
(22/02)
(10/12)
(10/11)
(01/11)
(16/10)
(04/11)
(19/09)

Liên kết website