Văn thư Lưu trữ
Văn thư Lưu trữ
Hội nghị triển khai Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định số 458/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 
17/06/2020 
 

          Ngày 15/6/2020, tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia II thành phố Hồ Chí Minh, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ về công tác văn thư và Quyết định số 458/QĐ-TTg ngày 03 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2020-2025”.

 Tham dự Hội nghị, với sự chủ trì của ông Đặng Thanh Tùng - Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước và sự tham gia của lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân, Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông, các công chức có liên quan của 22 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thuộc khu vực phía Nam.

           Tại Hội nghị, các đại biểu được hướng dẫn lập hồ sơ điện tử; giới thiệu Quyết định số 458/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; các giải pháp xác thực văn bản điện tử đáp ứng yêu cầu lâu dài và vĩnh viễn; khung kiến trúc Kho Lưu trữ số đáp ứng yêu cầu quản lý tập trung và thống nhất tài liệu lưu trữ điện tử; đồng thời giải đáp các nội dung có liên quan đến Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ, Quyết định số 458/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ./.

https://dms.luutru.gov.vn/files/ecm/source_files/2020/06/16/hoinghi-004-113349-160620-77.jpg

Quang cảnh hội nghị                                          

Thái Hùng, Chi cục VTLT 
Liên kết website