Văn thư Lưu trữ
Văn thư Lưu trữ
Hội nghị tổng kết thực hiện Luật Lưu trữ năm 2011 
26/12/2020 
 

    Ngày 21/12/2020, tại tỉnh Lâm Đồng, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Luật Lưu trữ năm 2011.

            Tham dự Hội nghị, có ông Nguyễn Duy Thăng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; ông Đặng Thanh Tùng, Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước; ông Phạm S, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng; đại điện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ Nội vụ; các Phó Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước cùng đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước; đại diện lãnh đạo Văn phòng, Phòng Văn thư-Lưu các Bộ, ngành, doanh nghiệp Nhà nước ở Trung ương, Sở Nội vụ, Chi cục Văn thư-Lưu trữ, Trung tâm Lưu trữ lịch sử các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ông Nguyễn Duy Thăng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu khai mạc Hội nghị

          Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng nhấn mạnh: “Việc tổ chức Hội nghị hôm nay là hết sức cần thiết nhằm đánh giá đúng những kết quả đạt được, những nội dung còn hạn chế, chưa khả thi trong Luật Lưu trữ để từ đó làm cơ sở cho việc hoàn thiện hệ thống pháp luật về lưu trữ đặc biệt là việc xây dựng Luật Lưu trữ sửa đổi”. Thứ trưởng đề nghị Hội nghị tập trung vào việc thảo luận những kết quả đạt được, những vần đề tồn tại sau hơn 08 năm thực hiện hoặc những vấn đề mới phát sinh cần được sửa đổi, bổ sung trong Luật Lưu trữ. Đồng thời, yêu cầu Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước tổng hợp đầy đủ các ý kiến thảo luận, các ý kiến đề xuất và giải đáp các thắc mắc tại hội nghị trình Bộ Nội vụ dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Lưu trữ sửa đổi, để đáp ứng được thực tiễn, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0./.

    (Ảnh, Tiêu đề và một số nội dung sưu tầm từ Cổng thông tin của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước
Xuân Diệu, Chi cục VT-LT 
Liên kết website