Thi đua Khen thưởng
Thi đua Khen thưởng
Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2020 Khối thi đua các cơ quan nội chính tỉnh 
04/03/2020 
 

Ngày 27/02/2020, tại Hội trường Cục Thi hành án Dân sự tỉnh (Trưởng Khối thi đua các cơ quan Nội chính tỉnh năm 2020) tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua Khối thi đua các cơ quan Nội chính tỉnh năm 2020. Tham dự Hội nghị có ông Lê Quang Cảnh, Chánh Thanh tra tỉnh, thành viên Hội đồng Thi đua- Khen thưởng tỉnh cùng lãnh đạo và công chức phụ trách công tác thi đua, khen thưởng của 10 cơ quan, đơn vị thuộc Khối thi đua các cơ quan Nội chính tỉnh (Khối thi đua);

Toàn cảnh Hội nghị ký kết giao ước thi đua Khối thi đua năm 2020

Ông Trần Văn Hiếu, Cục trưởng Cục Thi hành án Dân sự tỉnh- Trưởng Khối thi đua thông qua dự thảo: Kế hoạch thực hiện công tác thi đua, khen thưởng; Quy chế hoạt động và nội dung ký kết giao ước thi đua của Khối thi đua năm 2020.

Ông Trần Văn Hiếu thông dự thảo Quy chế hoạt động của của Khối thi đua

năm 2020

Phát biểu tại Hội nghị, ông Lê Quang Cảnh, Chánh Thanh tra tỉnh đã nhất trí với các nội dung, chương trình hoạt động thi đua trong năm 2020 của Khối thi đua, đồng thời đề nghị các đơn vị đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ chuyên môn nhằm phát huy hơn nữa vai trò của các cơ quan Nội chính trong công tác tham mưu Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh trên từng lĩnh vực được phân công.

Các đơn vị thành viên Khối thi đua ký kết giao ước thi đua năm 2020

          Đại diện các cơ quan thuộc Khối thi đua ký kết giao ước thi đua thực hiện nhiệm vụ năm 2020./.
Đức Luận - Phòng QLNS 
Liên kết website