Thi đua Khen thưởng
Thi đua Khen thưởng
Hội nghị biểu dương người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2020 
07/10/2020 
 

Ngày 06/10/2020, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị gặp mặt, biểu dương người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Ninh Thuận năm 2020. Đồng chí Lê Văn Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị.

Toàn tỉnh hiện có 32 dân tộc thiểu số sinh sống với dân số 36.822 hộ/163.866 nhân khẩu, chiếm 23,16% so với dân số của tỉnh. Danh sách người có uy tín được UBND tỉnh phê duyệt năm 2020 là 124 người (trong đó dân tộc Raglai 84 người; dân tộc Chăm 35 người; dân tộc K’Ho 02 người; dân tộc Chu Ru 01 người và dân tộc Nùng 02 người). Trong những năm qua, người có uy tín đã phát huy tốt vai trò là cầu nối giữa cấp ủy Đảng, chính quyền của địa phương với đồng bào dân tộc thiểu số. Đội ngũ người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đã tích cực vận động quần chúng Nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; gương mẫu đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, tích cực tham gia các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; tích cực vận động đồng bào bàn giao mặt bằng xây dựng các công trình dự án điện năng lượng mặt trời, điện gió, đường cao tốc Bắc-Nam đang triển khai trên địa bàn tỉnh; vận động đồng bào dân tộc thiểu số tham gia phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, tích cực áp dụng tiến bộ khoa học-kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi; đi đầu trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống quý báu của các dân tộc.

Description: C:\Users\PHONG\Documents\Downloads\e9deb74d3013ce4d9702.jpg

Đ/c Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng Bằng khen cho người có uy tín tiêu biểu

          Tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 23 cá nhân có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Ninh Thuận năm 2020./.
Trương Văn Phong, Ban Thi đua - Khen thưởng 
Liên kết website