Rèn đức luyện tài
Rèn đức luyện tài
Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh-Giá trị một Văn kiện lịch sử 
14/08/2019 
 

Tiếp tục thực hiện mô hình “Rèn đức, luyện tài” của Đảng bộ Sở Nội vụ; ngày 05/8/2019, Chi bộ Chi cục Văn thư-Lưu trữ thực hiện báo cáo chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tham dự buổi sinh hoạt có đồng chí Nguyễn Long Biên-Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Sở Nội vụ; các đồng chí Phó Giám đốc Sở; toàn thể công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở Nội vụ.

Description: C:\Users\7\Downloads\594a34148e52690c3043.jpg

Đồng chí Trần Thị Kim Loan thuyết trình tại buổi sinh hoạt

Đại diện Chi bộ Chi cục Văn thư-Lưu trữ trình bày báo cáo với chủ đề “Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh-Giá trị một Văn kiện lịch sử”. Nội dung chủ đề thể hiện Di chúc của Bác cùng với toàn bộ tư tưởng Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần to lớn và quý giá của Đảng và dân tộc ta. Di chúc thể hiện chiều sâu trí tuệ, văn hóa, nhân văn, trong đó vấn đề đạo đức cách mạng "cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư" của đội ngũ cán bộ, đảng viên được Bác nhấn mạnh và đặc biệt quan tâm, bảo đảm cho Đảng nâng cao sức chiến đấu, năng lực lãnh đạo, giữ vững vai trò cầm quyền trong sự nghiệp cách mạng, vì độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Các Chi bộ tham gia góp ý về nội dung trình bày- qua đó, đã tạo nên không khí buổi sinh hoạt được sinh động, phong phú và rút ra được những bài học kinh nghiệm về tinh thần đoàn kết, kỷ luật kỷ cương hành chính, thực thi nhiệm vụ công vụ.

Description: C:\Users\LOAN\Downloads\IMG_20190805_111905.jpg

Đồng chí Nguyễn Long Biên, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Sở Nội vụ

phát biểu tại buổi sinh hoạt

       Tại buổi sinh hoạt, đồng chí Nguyễn Long Biên, Giám đốc Sở Nội vụ đánh giá công tác chuẩn bị, nội dung, ý nghĩa của chủ đề do Chi bộ Chi cục Văn thư-Lưu trữ trình bày là tương đối tốt; tuy nhiên, trong thời gian tới cần đảm bảo phân tích chiều sâu của chủ đề báo cáo và trình bày phong phú hơn – đặc biệt là gắn liên hệ thực tiễn với nhiệm vụ được giao. Thông qua đó, đã chỉ đạo, quán triệt đến đảng viên, công chức, viên chức Sở Nội vụ ra sức phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện về phẩm chất đạo đức, năng lực đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ được giao, nâng cao tinh thần đoàn kết nội bộ và tích cực học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh./.
Thành Hậu, Chi bộ Chi cục Văn thư-Lưu trữ 
Liên kết website