Danh bạ Sở Nội vụ 
Danh bạ Sở Nội vụ 
Lãnh đạo Sở

Description: C:\Users\Loc\Desktop\DANG TIN\Hinh Ca nhan CQ\LDS\tranhai.jpg

- Đ/c Trần Hải: Giám đốc

- Điện thoại: 0918.096.103

- Email: Tranhai@ninhthuan.gov.vn

Description: C:\Users\Loc\Desktop\DANG TIN\Hinh Ca nhan CQ\LDS\kimdung.jpg

- Đ/c Lê Kim Dũng: Phó Giám đốc

- Điện thoại: 0919.173.648

- Email: Lkdung@ninhthuan.gov.vn

Description: F:\HINH CO QUAN\HINH CA NHAN CCVC\Hinh Ca nhan CQ\46.jpg

- Đ/c Trương Thanh Long: Phó Giám đốc

- Điện thoại: 0918.616.081

- Email: Longtt@ninhthuan.gov.vn
Phòng Thanh tra: ĐT: 0259 822 765; Fax: 0259 820 388


Description: F:\HINH CO QUAN\HINH CA NHAN CCVC\NguyenThanhQuy.jpg

Nguyễn Huỳnh Thanh Khiết: Chánh Thanh tra

Điện thoại: 0944 248 181

Email: Thanhkhiet@ninhthuan.gov.vn

Description: F:\HINH CO QUAN\HINH CA NHAN CCVC\anhsuong.jpg

Nguyễn Thanh Quý: Phó Chánh Thanh tra

Điện thoại: 0936 163 245

Email: Thanhquy@ninhthuan.gov.vn

Description: F:\HINH CO QUAN\HINH CA NHAN CCVC\loc_new.JPG

Nguyễn Kiều Vinh: Phó Chánh Thanh tra

Điện thoại: 0937 050 908

Email: Nguyenkieuvinh@ninhthuan.gov.vn

Description: F:\HINH CO QUAN\HINH CA NHAN CCVC\quoctrinh.jpg

Nguyễn Tấn Lộc: Chuyên viên

Điện thoại: 0907 658 815

Email: Tanloc@ninhthuan.gov.vn

Description: F:\HINH CO QUAN\HINH CA NHAN CCVC\IMG_9730444.jpg

Lê Thị Ánh Sương: Chuyên viên

Điện thoại: 0123 405 0545

Email: Anhsuong@ninhthuan.gov.vn

Nguyễn Thị Đông Xuân: Chuyên viên

Điện thoại: 0917 442 022

Email: Dongxuan@ninhthuan.gov.vn


Description: F:\HINH CO QUAN\HINH CA NHAN CCVC\IMG_9730444.jpg

Trần Thị Thu: Chuyên viên

Điện thoại: 0127 788 9019

Email: Tranthithu@ninhthuan.gov.vn

Description: F:\HINH CO QUAN\HINH CA NHAN CCVC\thuyquynh.jpg

Lưu Thị Thúy Quỳnh: Chuyên viên

Điện thoại: 0918 546 467

Email: Thuyquynh@ninhthuan.gov.vn

  Trần Thị Kim Loan: Chuyên viên

Điện thoại: 0768922983

Email: Kimloan@ninhthuan.gov.vn 


Phòng Quản lý nhân sự: 0259 3827 809

Description: F:\HINH CO QUAN\HINH CA NHAN CCVC\6copy.JPG

Nguyễn Ngọc Thành: Trưởng phòng

Điện thoại: 0983 322 623

Email: Ngocthanh@ninhthuan.gov.vn

Description: F:\HINH CO QUAN\HINH CA NHAN CCVC\Vanhoa.jpg

Trần Vũ Huy: Phó Trưởng phòng

Điện thoại: 0984 636 242

Email: Vuhuy@ninhthuan.gov.vn

Description: F:\HINH CO QUAN\HINH CA NHAN CCVC\Vanhoa.jpg

Nguyễn Văn Hòa: Chuyên viên

Điện thoại: 0949 962 951

Email: Vanhoa_snv@ninhthuan.gov.vn

Description: F:\HINH CO QUAN\HINH CA NHAN CCVC\PHONG.jpg

Trịnh Lâm Hải: Chuyên viên

Điện thoại: 0919 173 666

Email: Lamhai@ninhthuan.gov.vn

Description: F:\HINH CO QUAN\HINH CA NHAN CCVC\luan.jpg

Nguyễn Thị Chí Huyên: Chuyên viên

Điện thoại: 0914 407 229

Email: Htchihuyen@ninhthuan.gov.vn

Trần Thị Hồng Phượng: Chuyên viên

Điện thoại: 0918 717 121

Email: Hongphuong@ninhthuan.gov.vn

Description: F:\HINH CO QUAN\HINH CA NHAN CCVC\xuan.jpg

Nguyễn Thị Hiền Nhân: Chuyên viên

Điện thoại: 0973 275 717

Email: Hiennhan@ninhthuan.gov.vn


Phòng Tổ chức bộ máy: ĐT: 0259 839 159

Description: F:\HINH CO QUAN\HINH CA NHAN CCVC\ngoctien.jpg

Phạm Ngọc Tiến: Trưởng phòng

Điện thoại: 0906 353 039

Email: Pntien@ninhthuan.gov.vn

Trần Đức Lực: Phó Trưởng phòng

Điện thoại: 0908 007 487

Email: Ducluc@ninhthuan.gov.vn

Description: F:\HINH CO QUAN\HINH CA NHAN CCVC\chihuyen.jpg

Nguyễn Dâng Tuyên: Chuyên viên

Điện thoại: 0908 995 079

Email: Tuyennd@ninhthuan.gov.vn

Description: F:\HINH CO QUAN\HINH CA NHAN CCVC\KHIET160copy.jpg

Nguyễn Thị Thu Hiền: Chuyên viên

Điện thoại: 0937 070 187

Email: Thuhien@ninhthuan.gov.vn

Description: F:\HINH CO QUAN\HINH CA NHAN CCVC\hongnhung.jpg

Hồ Tấn Hồng Nhung: Chuyên viên

Điện thoại: 0949 728 691

Email: Hthongnhung@ninhthuan.gov.vn

Lê Thị Ngọc Trinh: Chuyên viên

Điện thoại: 0918 414 501

Email: Ngoctrinh@ninhthuan.gov.vn

Description: F:\HINH CO QUAN\HINH CA NHAN CCVC\nhat.jpg

Kiều Thị An: Chuyên viên
Điện thoại: 0933 023 382

Email: Kieuthian@ninhthuan.gov.vn


Liên kết website