Công tác thanh niên
Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận làm việc với Đoàn công tác của Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam kiểm tra thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên và công tác thanh niên  (19/06/2015)

Sáng ngày 20/6/2014, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận làm việc với Đoàn công tác Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam kiểm tra thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên và công tác thanh niên. Về phía Đoàn Công tác do đồng chí Trần Văn Tùng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Ủy viên Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam làm Trưởng Đoàn và các thành viên trong Đoàn. Về phía Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận có đồng chí Võ Đại - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận và đại diện lãnh đạo các Sở, ngành liên quan.

            Đồng chí Võ Đại - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận
phát biểu tại buổi làm việc

Trong những năm qua, tình hình thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên và công tác thanh niên của tỉnh Ninh Thuận đã có những chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả khá toàn diện. Các cấp chính quyền, đoàn thể đã tích cực triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020, Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2012 - 2020 và các chính sách đối với thanh niên; có kiểm tra, giám sát, sơ kết, và rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện công tác thanh niên. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho thanh niên luôn được tỉnh quan tâm, đẩy mạnh. Đặc biệt là việc triển khai thực hiện Quyết định số 103/2008/QĐ-TTg ngày 21/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ bước đầu đã đáp ứng nhu cầu chủ trương xã hội hóa và đa dạng về loại hình, ngành nghề, mang lại kết quả tốt. 

Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã chỉ đạo các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tạo điều kiện thuận lợi để lực lượng thanh niên tỉnh nhà được nâng cao trình độ chuyên môn, khoa học công nghệ, được thụ hưởng các chính sách giáo dục, được tham gia học tập, bồi dưỡng ở nước ngoài theo chủ trương của Trung ương và địa phương; đồng thời phối hợp với Đoàn Thanh niên các cấp phát động sâu rộng phong trào thi đua học tập, nâng cao trình độ trong tất cả các đối tượng thanh niên, tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ cho học sinh, sinh viên học tập, nghiên cứu khoa học, tăng cường các hoạt động tư vấn, định hướng nghề nghiệp….

Thực hiện các chính sách của Đảng và Nhà nước, Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam; Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tập trung chỉ đạo cấp ủy Đảng các cấp, các đoàn thể cùng với các tổ chức Đoàn thanh niên tăng cường công tác giáo dục lý tưởng chính trị, đạo đức lối sống văn hóa, ý thức công dân cho đoàn viên thanh niên với nhiều nội dung và hình thức mới, sáng tạo, phù hợp với tâm lý thanh

 
Đồng chí Trần Văn Tùng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Ủy viên Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, các ý kiến đại diện cho các Sở, ngành đã đánh giá khẳng định thêm những kết quả đạt được trong việc triển khai, thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên của tỉnh, như: vấn đề dạy nghề, giải quyết việc làm cho thanh niên; thanh niên sau cai nghiện, sau cải tạo,... Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Trần Văn Tùng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Ủy viên Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam đã đánh giá cao những kết quả tỉnh đã đạt được, đồng chí cũng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền tiếp tục quan tâm hơn nữa đến công tác thanh niên, cần đặt ra các mục tiêu cụ thể hơn trong việc thực hiện pháp luật, chính sách với thanh niên./.
Đính kèm báo cáo:  127 BC UBND.pdf

Liên kết website