Tôn giáo
Tôn giáo
Cộng đồng Tôn giáo Baha’i Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 
04/05/2021 
 

Ngày 25 tháng 4 năm 2021 tại Đà Nẵng, Cộng đồng tôn giáo Baha’i Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14, nhiệm kỳ 2021-2022 ( Đại hội).

Hình ảnh tại Đại hội

Tham dự Đại hội có bà Trần Thị Minh Thu-Vụ trưởng Vụ Tín ngưỡng và các tôn giáo khác thuộc Ban Tôn giáo Chính phủ; về phía lãnh đạo thành phố Đà Nẵng có ông Ngô Xuân Thắng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng cùng lãnh đạo, đại diện lãnh đạo các ban, ngành có liên quan và gần 100 tín đồ thuộc các Hội đồng tinh thần tôn giáo Baha’i địa phương trong cả nước về tham dự.

Phát biểu tại Đại hội, bà Trần Thị Minh Thu-Vụ trưởng Vụ Tín ngưỡng và các tôn giáo khác thuộc Ban Tôn giáo Chính phủ đã ghi nhận và chúc mừng những thành tựu mà Cộng đồng tôn giáo Baha’i Việt Nam đạt được trong thời gian qua; đồng thời mong muốn sau Đại hội, Hội đồng Tinh thần Tôn giáo Baha’i Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của mình trong việc lãnh đạo, dẫn dắt cộng đồng Tôn giáo Baha’i Việt Nam hoàn thành tốt những mục tiêu, chương trình đạo sự của Đại hội./.

(Tiêu đề, ảnh và một số nội dung sưu tầm từ Trang thông tin điện tử
Ban Tôn giáo Chính phủ)
Huyền Nga, Ban Tôn giáo 
Liên kết website