Công đoàn
Công đoàn
Công đoàn Sở Nội vụ xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động nhân ngày Tết Trung thu năm 2016 
14/09/2016 
 

Thực hiện chương trình công tác công đoàn năm 2016, ngày 05/9/2016 Công đoàn Sở Nội vụ ban hành kế hoạch tổ chức hoạt động nhân ngày Tết Trung thu năm 2016, nhằm góp phần tạo điều kiện để tất cả trẻ em, đặc biệt các cháu là con của đoàn viên Công đoàn Sở Nội vụ được vui chơi lành mạnh, được phát triển toàn diện trong môi trường an toàn và thân thiện.

         Ban Chấp hành Công đoàn Sở Nội vụ sẽ tổ chức tặng quà Trung thu cho 64 cháu là con của đoàn viên Công đoàn Sở Nội vụ vào ngày 14/9/2016./.
Đính kèm: KH trung thu 2016 snv.doc
Trương Văn Phong 
Liên kết website