Thanh tra
Thanh tra
Công bố Quyết định thanh tra công tác nội vụ tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
22/04/2021 
 

Thực hiện Quyết định số 135/QĐ-SNV ngày 25/3/2021 của Giám đốc Sở Nội vụ Ninh Thuận về việc thanh tra công tác quản lý, sử dụng biên chế sự nghiệp; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; đánh giá, phân loại và quản lý hồ sơ công chức, viên chức tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị trực thuộc.

Ngày 16/4/2021, Đoàn thanh tra Sở Nội vụ tổ chức công bố Quyết định thanh tra tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Dự công bố Quyết định thanh tra, gồm có: Ông Đặng Kim Cương, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Chi cục Trưởng Chi cục Kiểm Lâm; Ông Nguyễn Kim Long, Phó Chi cục Trưởng Chi cục Thủy Sản; Ông Lê Minh Sang, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và thành viên Đoàn thanh tra Sở Nội vụ.

 

Quang cảnh buổi công bố Quyết định thanh tra

 

Bà Nguyễn Huỳnh Thanh Khiết, Chánh Thanh tra Sở Nội vụ, Trưởng đoàn thanh tra thông qua Quyết định thanh tra.

- Thời kỳ thanh tra: Từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2020.

            - Thời hạn thanh tra: 45 ngày, kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra./.
Thanh Khiết - Phòng Thanh tra  
Liên kết website