Thanh tra
Thanh tra
Công bố Kết luận thanh tra tại UBND thành phố Phan Rang-Tháp Chàm và các đơn vị trực thuộc 
26/03/2021 
 

Thực hiện Quyết định số 265/QĐ-SNV ngày 30/10/2020 của Giám đốc Sở Nội vụ Ninh Thuận về việc thanh tra công tác tuyển dụng, chức danh nghề nghiệp viên chức; ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong các đơn vị sự nghiệp công lập và quản lý hồ sơ công chức, viên chức ngành giáo dục- đào tạo tại UBND thành phố Phan Rang-Tháp Chàm và các đơn vị trực thuộc.

Ngày 19/3/2021, Sở Nội vụ Ninh Thuận tổ chức công bố Kết luận thanh tra tại UBND thành phố Phan Rang - Tháp Chàm và các đơn vị trực thuộc.

Dự buổi công bố Kết luận thanh tra, gồm có: ông Trương Thanh Long, Phó Giám đốc Sở Nội vụ (Chủ trì), ông Trần Ngọc Quang, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Rang-Tháp Chàm; bà Trần Thị Hường,Trưởng Phòng Giáo dục-Đào tạo; ông Hồ Nam Sơn, Phó Trưởng Phòng Nội vụ và Hiệu trưởng các Trường thuộc Phòng Giáo dục-Đào tạo thành phố Phan Rang-Tháp Chàm và các thành viên của Đoàn thanh tra Sở Nội vụ.

Bà Nguyễn Huỳnh Thanh Khiết, Trưởng Đoàn thanh tra thông qua Kết luận thanh tra- qua đó, các đại biểu dự họp đã trao đổi, thống nhất với nội dung Kết luận thanh tra.

Quang cảnh buổi làm việc

 Tại buổi công bố kết luận, ông Trương Thanh Long, Phó Giám đốc Sở Nội vụ đề nghị UBND thành phố Phan Rang- Tháp Chàm và các đơn vị trực thuộc khắc phục những tồn tại, hạn chế theo kiến nghị Kết luận thanh tra đã nêu./.
Nguyễn Kiều Vinh, Phòng Thanh tra 
Liên kết website