Thi đua Khen thưởng
Thi đua Khen thưởng
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen đối với các hộ gia đình 
07/06/2021 
 

Ngày 01 tháng 6 năm 2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Quyết định số 999/QĐ-UBND về việc tặng Bằng khen cho 05 hộ gia đình thuộc thành phố Phan Rang-Tháp Chàm chấp hành tốt công tác bàn giao mặt bằng triển khai dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải-Tiểu dự án thành phố Phan Rang-Tháp Chàm:

- Hộ ông Nguyễn Anh Vũ, Khu phố 2, phường Thanh Sơn;

- Hộ ông Nguyễn Đăng Lăng. Khu phố 8, phường Phước Mỹ;

- Hộ bà Phạm Thị Chẻo, Khu phố 01, phường Đài Sơn;

- Hộ ông Võ Ngọc Tường, Khu phố 1, phường Mỹ Hải;

- Hộ ông Lương Văn Cuộc, Khu phố 1, phường Mỹ Bình./.
Đính kèm: QD-996.pdf

Đăng Nhật, Ban Thi đua-Khen thưởng 
Liên kết website