Thi đua Khen thưởng
Thi đua Khen thưởng
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Ninh Thuận” 
06/09/2021 
 

Ghi nhận thành tích, công lao đóng góp của các cá nhân gương mẫu chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, có cống hiến cho quá trình xây dựng và phát triển tỉnh Ninh Thuận; ngày 31 tháng 8 năm 2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1674/QĐ-UBND tiếp tục tặng thưởng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Ninh Thuận” (đợt 2/2021) đối với 37 cá nhân đã có thành tích đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Ninh Thuận./.
Đính kèm: QD-UBND 1674.pdf

Trương Văn Phong - Phòng TĐKT 
Liên kết website