Tôn giáo
Tôn giáo
Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo việc tổ chức Tết Ramưwan năm 2021 
30/03/2021 
 

Tết Ramưwan năm 2021 của đồng bào Chăm theo đạo Bàni và Islam trong tỉnh được tổ chức trong các ngày 11, 12, 13 tháng 4 năm 2021. Sau Tết Ramưwan, các vị chức sắc, chức việc thực hiện các nghi lễ tôn giáo nhân dịp tháng Tịnh chay tại các chùa Bàni và thánh đường Islam; thời gian thực hiện đến hết ngày 14/5/2021.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các chùa Bàni, thánh đường Islam, các vị chức sắc, chức việc và bà con tín đồ tổ chức Tết Ramưwan vui tươi, an toàn và bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19; ngày 23/3/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành Công văn 1343/UBND-VXNV yêu cầu lãnh đạo các Sở, Ban ngành, đoàn thể và các địa phương theo chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện một số nội dung:

- Sở Nội vụ, UBND các huyện, thành phố phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị- xã hội cùng cấp hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho các chùa Bàni, thánh đường Islam, các vị chức sắc, chức việc, bà con tín đồ tổ chức Tết Ramưwan và thực hiện các nghi lễ tôn giáo đúng quy định. Tuyên truyền, vận động các vị chức sắc, chức việc và bà con tín đồ thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo theo hướng dẫn của các cơ quan chức năng; tổ chức thăm hỏi các vị chức sắc, chức việc, các gia đình chính sách và tín đồ tiêu biểu ở địa phương.

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các địa phương tổ chức các hoạt động thể thao, văn hóa, văn nghệ truyền thống của dân tộc Chăm.

 - Sở Y tế phối hợp với các địa phương hướng dẫn các vị chức sắc, chức việc và bà con tín đồ thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong dịp Tết Ramưwan và trong tháng Tịnh chay tại các chùa Bàni, thánh đường Islam trên địa bàn tỉnh theo quy định./.
Đính kèm: 1343 UB.pdf
Tấn Thuyên, Ban Tôn giáo 
Liên kết website