Tôn giáo
Tôn giáo
Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng 
10/05/2021 
 

Nhằm tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, ngăn ngừa sự lây lan ra cộng đồng dân cư khi tham gia hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng.  Ngày 07/5/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành Công văn số 2188/UBND-VXNV về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng;

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng Sở, ngành liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ triển khai và đề nghị các tổ chức chính trị-xã hội cấp tỉnh phối hợp thực hiện các nội dung:

 

- Triển khai đến lãnh đạo các tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc và phụ trách các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn tỉnh thực hiện:

+ Tạm dừng các lễ hội tín ngưỡng kể từ ngày 04/5/2021 đến khi có thông báo mới;

+ Tiếp tục công tác, tuyên truyền vận động chức sắc, chức việc và tín đồ thực hiện nghiêm quy định 5K (khẩu trang, khoảng cách, không tập trung, khử khuẩn, khai báo y tế) theo hướng dẫn của Bộ Y tế, đặc biệt bắt buộc tín đồ các tôn giáo thực hiện việc đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà;

+ Hạn chế tập trung đông người khi tổ chức sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng và các hoạt động khác tại cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng. Chức sắc, chức việc, tín đồ khi tham gia thực hiện các nghi lễ tôn giáo, tín ngưỡng và các hoạt động khác phải giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc, đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn và thực hiện nghiêm các biện pháp khác theo khuyến cáo, hướng dẫn của BộY tế;

+ Khuyến khích các hình thức sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng, giảng lễ, thuyết pháp trực tuyến qua internet theo quy định;

+ Lãnh đạo các tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, phụ trách cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng chịu trách nhiệm trước pháp luật trong việc thực hiện đầy đủ các yêu cầu, điều kiện quy định về bảo đảm phòng, chống dịch Coivd-19 tại cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng đảm trách.

- Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và địa phương hướng dẫn các tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, phụ trách các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng theo quy định.

  Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị-xã hội cấp tỉnh tiếp tục phối hợp với các Sở, ngành, địa phương trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân, đoàn viên, hội viên là tín đồ các tôn giáo tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại nơi cư trú./.
Đính kèm: CV-2188-UBND-VXNV.pdf
Tấn Thuyên, Ban Tôn giáo 
Liên kết website