Thi đua Khen thưởng
Thi đua Khen thưởng
Chủ tịch Nước truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” cho 03 Mẹ thuộc tỉnh Ninh Thuận 
01/09/2017 
 

Nhằm ghi nhận những cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; ngày 14/8/2017, Chủ tịch Nước ký ban hành Quyết định số 1598/QĐ-CTN về việc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” cho 03 bà mẹ thuộc tỉnh Ninh Thuận, cụ thể như sau: 

1. Bà Hồ Thị Sanh, quê quán: thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận.

2. Bà Nguyễn Thị Trử, quê quán: xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận.          

        3. Bà Đặng Thị Thích, quê quán: xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận.
Đính kèm: Quyet Dinh 1598 - Chu Tich Nuoc.pdf
Thanh Truyền, Ban Thi đua-Khen thưởng 
Liên kết website