Thi đua Khen thưởng
Thi đua Khen thưởng
Chủ tịch Nước tặng thưởng Huân chương Lao động đối với các cá nhân thuộc tỉnh Ninh Thuận 
09/04/2021 
 

Để ghi nhận thành tích xuất sắc trong quá trỉnh công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; ngày 16/3/2021 Chủ tịch Nước ban hành Quyết định số 318/QĐ-CTN Về việc tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì cho ông Phan Hữu Đức, nguyên Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Thuận và Huân chương Lao động hạng Ba cho ông Lưu Nào, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Thuận./.
Đính kèm: 318 QD CTN.pdf

Đức Luận - Ban TĐKT 
Liên kết website