Thi đua Khen thưởng
Thi đua Khen thưởng
Chủ tịch Nước tặng Huân chương Lao động trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” 
18/03/2021 
 
Để ghi nhận thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; ngày 02/3/2021, Chủ tịch Nước ban hành Quyết định số 242/QĐ-CTN về việc tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận./.
Đính kèm: 242 QD TCN.pdf
Thái Hùng, Ban TĐ-KT 
Liên kết website