Thi đua Khen thưởng
Thi đua Khen thưởng
Chủ tịch Nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì đối với cá nhân thuộc tỉnh Ninh Thuận 
05/01/2021 
 
Để ghi nhận thành tích xuất sắc trong quá trình công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Chủ tịch Nước ban hành Quyết định số 2089/QĐ-CTN ngày 26/11/2020 Quyết định số 2108/QĐ-CTN ngày 27/11/2020 về việc tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì cho ông Kiều Văn Bê, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Trưởng ban Ban Tổ chức Tỉnh ủy Ninh Thuận; ông Nguyễn Văn Trường, nguyên Giám đốc Sở Tài chính; ông Lê Kim Hùng, nguyên Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ và ông Hồ Văn Hùng, nguyên Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan-Doanh nghiệp tỉnh Ninh Thuận./.
Đính kèm: 2108 QDCTN.pdf
Thái Hùng- Ban TĐKT 
Liên kết website