Thi đua Khen thưởng
Thi đua Khen thưởng
Chủ tịch Nước Quyết định về việc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng" 
27/01/2021 
 

Ngày 13 tháng 11 năm 2020, Chủ tịch Nước có Quyết định số 2026/QĐ-CTN về việc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng" cho 05 bà mẹ thuộc huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận đã có nhiều cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc:

- Bà Lê Thị Xênh, xã Phương Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận;

- Bà Trần Thị Hinh, xã Phương Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận;

- Bà Lê Thị Hảo, xã Phương Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận;

- Bà Võ Thị Lùn, xã Phương Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận;

  - Bà Dương Thị Lạch, xã Xuân Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận./.
Đính kèm: 2026 QDCTN.pdf
Đăng Nhật, Ban Thi đua-Khen thưởng 
Liên kết website