Thi đua Khen thưởng
Thi đua Khen thưởng
Chủ tịch Nước Quyết định truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” 
27/06/2018 
 

Để ghi nhận những cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; ngày 07/6/2018, Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành Quyết định số 910/QĐ-CTN về việc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” cho 04 bà mẹ thuộc tỉnh Ninh Thuận, cụ thể như sau:

1. Bà Đào Thị Thọ, xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải.

2. Bà Nguyễn Thị Chiệu, xã Phước Hậu, huyện Ninh Phước.

3. Bà Lê Thị Tiếu, xã An Hải, huyện Ninh Phước.

          4. Bà Lê Thị Dư, xã Phước Thái, huyện Ninh Phước.
Đính kèm: 910 QD.pdf
Thái Hùng, Ban Thi đua-Khen thưởng 
Liên kết website