Thi đua Khen thưởng
Thi đua Khen thưởng
Chủ tịch Nước Quyết định phong tặng Danh hiệu “Nhà giáo Ưu tú” 
31/08/2021 
 

Ngày 01 tháng 4 năm 2021, Chủ tịch Nước đã ký Quyết định số 445/QĐ-CTN về việc phong tặng Danh hiệu “Nhà giáo Ưu tú” cho 917 cá nhân.

Theo đó, tỉnh Ninh Thuận có Ông Trương Tiến Hưng, Tiến sĩ, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ninh Thuận được Chủ tịch Nước phong tặng Danh hiệu “Nhà giáo Ưu tú” - đã có công trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo của dân tộc./.
Đính kèm: 445.QD.CNT-823.pdf

Đức Luận, Phòng Thi đua-Khen thưởng 
Liên kết website