Thi đua Khen thưởng
Thi đua Khen thưởng
Chủ tịch Nước Quyết định về việc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng" 
06/08/2021 
 

Ngày 11 tháng 7 năm 2021, Chủ tịch Nước có Quyết định số 1238/QĐ-CTN về việc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng" cho 02 bà mẹ thuộc tỉnh Ninh Thuận đã có nhiều cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc:

- Bà Nguyễn Thị Khánh, nguyên quán: xã Phổ Minh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi; nơi đăng ký hồ sơ: phường Đô Vinh, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận;

  - Bà Trần Thị Bẹn, nguyên quán và nơi đăng ký hồ sơ: xã Phương Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận./.
Đính kèm: QD-1238.pdf
Đăng Nhật, Phòng Thi đua-Khen thưởng 
Liên kết website