Công đoàn
Công đoàn
CÔNG ĐOÀN SỞ NỘI VỤ THAM GIA GIAO LƯU VĂN NGHỆ, THỂ THAO LẦN THỨ III GIỮA CÁC CĐCS TRONG CỤM 5 
04/09/2015 
 

          Thực hiện kế hoạch số 35/CĐCS ngày 06/8/2015 của Ban chấp hành Công đoàn Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh về tổ chức giao lưu văn nghệ, thể thao lần thứ III giữa các Công đoàn cơ sở trong cụm 5- Công đoàn Viên chức tỉnh Ninh Thuận.

          Ngày 21/8/2015, Công đoàn Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh đã đăng cai tổ chức giao lưu văn nghệ, thể thao gồm 02 nội dung: Bóng bàn, Karaoke. Tham gia giao lưu có các Công đoàn cơ sở trong cụm 5 gồm: Văn phòng UBND tỉnh, các Sở: Nội vụ, Công thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình, Cục Thống kê, Ban Dân tộc, Chi cục Quản lý thị trường, Ban Xây dựng năng lực và thực hiện các dự án ODA ngành nước.

          Với tinh thần giao lưu, đoàn kết, các đoàn viên công đoàn Sở Nội vụ đã tham gia đầy đủ các nội dung thi đấu giao lưu và đạt thành tích  như sau:

           - Hạng ba đơn nữ bóng bàn: Trần Đỗ Oanh;

          - Hạng ba đôi nam nữ bóng bàn: Trương Văn Phong - Trần Đỗ Oanh;

 

                                    Đ/c Trần Ngô, Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh trao giải bóng bàn đơn nữ.

      

Đ/c Nguyễn Chế Quốc Tuấn, Phó Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh trao giải bóng bàn đôi nam - nữ.
Phạm Thị Kim Thủy - Ban Tôn giáo 
Liên kết website