Công tác văn phòng
Công tác văn phòng
Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số 
01/04/2021 
 

  Nhằm đẩy nhanh việc chuyển đổi số trong doanh nghiệp nhỏ và vừa (doanh nghiệp SMEs) thông qua việc sử dụng các nn tảng số xuất sc do Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số (Chương trình) lựa chọn; các hoạt động của Chương trình nhằm giúp các doanh nghiệp SMEs tối ưu hóa hoạt động, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực và lợi thế cạnh tranh, tạo ra các giá trị mới cho doanh nghiệp, góp phần phát triển kinh tế số quốc gia và trong từng ngành, lĩnh vực, địa bàn- ngày 26/3/2021, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 377/QĐ-BTTTT phê duyệt Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số (Quyết định);

          Trong đó, Bộ Thông tin và Truyền thông quy định: việc xây dựng và duy trì, vận hành Cổng thông tin điện tử của Chương trình tại địa chỉ http://smedx.vn và http://smedx.mic.gov.vn để cung cấp thông tin về Chương trình; cung cấp kiến thức, tài liệu về chuyển đổi số doanh nghiệp; là đầu mối cho các doanh nghiệp SMEs đăng ký tham gia Chương trình và sử dụng các nền tảng số của Chương trình; là sàn giao dịch hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số. Cổng thông tin điện tử của Chương trình cần đảm bảo yêu cầu chức năng tối thiểu:

          - Giới thiệu, cung cấp thông tin về các nền tảng số tham gia Chương trình.

          - Cho phép các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp SMEs đăng ký tham gia Chương trình; đăng ký sử dụng nền tảng số và đảm bảo việc xác thực thông tin của các doanh nghiệp tham gia.

          - Tư vấn, trao đổi, giải đáp thắc mắc trong quá trình chuyển đổi số.

          - Lưu trữ các thông tin, dữ liệu và dễ dàng tổng hợp, trích xuất các số liệu, dữ liệu, chỉ số liên quan đến hoạt động của Chương trình để phục vụ truy vấn thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất.

      - Kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu giữa Cổng thông tin điện tử của Chương trình với Cổng thông tin điện tử của các nền tảng số tham gia Chương trình.

          - Đảm bảo an toàn thông tin và an ninh mạng cho Cổng thông tin điện tử của Chương trình.

          Ngoài ra, Bộ Trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông giao Cục Tin học hóa trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức thực hiện Chương trình theo các quy định hiện hành.

  Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/3/2021./.
Đính kèm: 377 QD BTTTT.pdf
Tấn Lộc, Phòng Thanh tra 
Liên kết website