Văn thư Lưu trữ
Văn thư Lưu trữ
Bộ Nội vụ tổ chức Lớp bồi dưỡng quy trình xử lý văn bản điện tử, tạo lập hồ sơ, trình ký, phát hành văn bản điện tử 
03/12/2020 
 

Ngày 19/11/2020, tại thành phố Cần Thơ, Bộ Nội vụ tổ chức Lớp bồi dưỡng  quy trình xử lý văn bản điện tử, tạo lập hồ sơ, trình ký, phát hành văn bản điện tử đối với công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Nội vụ- nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng và nâng cao trình độ sử dụng hệ thống quản lý văn bản, điều hành, tác nghiệp đối với đội ngũ công chức, viên chức thuộc Bộ Nội vụ với các bài giảng về quy trình xử lý văn bản điện tử, tạo lập hồ sơ, trình ký, phát hành văn bản điện tử.

Description: https://dms.luutru.gov.vn/files/ecm/source_files/2020/11/23/anh-36-11-20-090046-231120-15.jpg

Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Nguyễn Hữu Tuấn phát biểu khai mạc Lớp bồi dưỡng


          Phát biểu khai mạc, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Nguyễn Hữu Tuấn cho biết, ngày 12/7/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước- đã tạo hành lang pháp lý đồng bộ và thống nhất cho việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính; tổ chức triển khai đồng bộ hoạt động kết nối liên thông văn bản điện tử giữa Chính phủ và cơ quan hành chính nhà nước các cấp, tạo động lực mạnh mẽ hơn nữa cho việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động hành chính, hướng đến hiện thực hóa nền hành chính không giấy.

          Tại Lớp bồi dưỡng, công chức, viên chức và người lao động của Bộ Nội vụ đã được chia sẻ, hướng dẫn về thực hành sử dụng hệ thống quản lý văn bản điện tử; việc xử lý văn bản đi và đến; gửi và nhận văn bản trên hệ thống điện tử của Bộ Nội vụ./.

(Ảnh, Tiêu đề và một số nội dung sưu tầm từ Cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ, Tạp chí Tổ chức Nhà nước)
Xuân Diệu, Chi cục VT-LT 
Liên kết website