Văn thư Lưu trữ
Văn thư Lưu trữ
Bộ Nội vụ ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2014/TT-BNV ngày 01/10/2014 
17/08/2020 
 

Ngày 14/7/2020, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 02/2020/TT-BNV sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2014/TT-BNV ngày 01/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ (Thông tư).

  Trong đó, tại khoản 3 Điều 1 của Thông tư đã sửa đổi, bổ sung Điều 7 Thông tư số 09/2014/TT-BNV ngày 01/10/2014 của Bộ Nội vụ quy định Hồ sơ đăng ký hoạt động dịch vụ lưu trữ, cụ thể như sau:

  - Bản sao có chứng thực hoặc nộp bản sao xuất trình kèm bản chính để đối chiếu các giấy tờ sau:

  + Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Quyết định thành lập (đối với tổ chức);

  + Hộ khẩu thường trú (đối với cá nhân hành nghề độc lập);

  + Chứng chỉ hành nghề lưu trữ của người tham gia hoạt động dịch vụ (đối với tổ chức);

  + Chứng chỉ hành nghề lưu trữ (đối với cá nhân hành nghề độc lập).

  - Danh sách người hành nghề lưu trữ (đối với tổ chức).

  - Tài liệu chứng minh cơ sở vật chất, trang thiết bị, điều kiện làm việc để thực hiện hoạt động dịch vụ lưu trữ theo quy định của pháp luật hiện hành.

  Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2020./.
Đính kèm: Thong tu 02.pdf

Thái Hùng, Chi cục VT-LT 
Liên kết website