Văn thư Lưu trữ
Văn thư Lưu trữ
Bộ Nội vụ Tập huấn kỹ năng tạo lập hồ sơ văn bản điện tử 
15/03/2019 
 

Sáng ngày 11/3/2019, Bộ Nội vụ khai mạc Khóa Tập huấn kỹ năng tạo lập hồ sơ trình ký, kỹ năng trình ký và phát hành văn bản điện tử trên Hệ thống quản lý, sử dụng văn bản điện tử của Bộ Nội vụ kết nối với Trục liên thông văn bản Quốc gia. Khóa Tập huấn diễn ra từ ngày 11/3/2019 đến ngày 22/3/2019.

Tham dự Khóa Tập huấn có lãnh đạo, công chức, viên chức liên quan đến công tác hành chính và xây dựng các văn bản trình ký của các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ.

Description: http://a.tcnn.vn/Images/images/IMG_9442.JPG

Toàn cảnh  Khóa tập huấn

 

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Văn Thủy-Phó Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ cho biết, trước yêu cầu cải cách hành chính, đặc biệt trong bối cảnh phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, Bộ trưởng và lãnh đạo Bộ Nội vụ thường xuyên quan tâm, chỉ đạo quyết liệt các cơ quan, đơn vị trong việc tham mưu ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Bộ Nội vụ.

Từ ngày 01/10/2018, Bộ Nội vụ đã triển khai thực hiện Hệ thống quản lý, sử dụng văn bản điện tử, bước đầu đạt được những kết quả nhất định trong công tác xử lý văn bản, bảo đảm kịp thời, linh hoạt và tạo sự chủ động cho lãnh đạo Bộ, lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ trong việc tiếp nhận, xử lý văn bản đến. Tuy nhiên, việc tiếp nhận và xử lý văn bản trên môi trường mạng còn một số tồn tại, hạn chế như: việc lập hồ sơ công việc, trình ký và phát hành văn bản đi trên Hệ thống vẫn còn gặp nhiều khó khăn; chưa được thực hiện thường xuyên tại các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ; chưa có sự tham gia tích cực, chủ động của lãnh đạo các đơn vị và đội ngũ công chức, viên chức.

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên, Bộ Nội vụ tổ chức Khóa tập huấn cho lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ và toàn thể công chức, viên chức các kỹ năng về sử dụng Hệ thống quản lý văn bản điện tử (Voffice); kỹ năng trình ký và phát hành văn bản điện tử trên Hệ thống quản lý và sử dụng văn bản điện tử của Bộ Nội vụ kết nối với Trục liên thông văn bản Quốc gia theo quy trình điện tử của Bộ Nội vụ.

       (Hình ảnh và một số nội dung sưu tầm từ Trang thông tin điện tử Bộ Nội vụ).
Thúy Vy, Chi cục Văn thư-Lưu trữ 
Liên kết website